contact

De Praktijk voor Coaching en Therapie
Oosterweg E22  |  1481 AP Purmer    
(De praktijk beschikt over een ruime eigen parkeergelegenheid)

De behandelaar
Nelleke de Heer, Hypno-/relatietherapeut: is lid van de beroepsvereniging NBVH, geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ en aangesloten bij de S.C.A.G., de geschillencommissie van de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Daarmee voldoet de praktijk aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

NBVH Registertherapeut lidnummer 05042
RBCZ lidnummer 403368R
S.C.A.G. lidnummer 15907
AGB zorgverlenersnummer 90033552
AGB praktijkcode 90012531
KvK nr. 371596100

Contactgegevens:   06 20471351

Andere website(s)
www.coachingentherapie.nl
www.derelatiecompany.nl
www.therapyisempathy.com