individuele therapie

We gaan op zoek naar de bron van wie je werkelijk bent. Alleen uit die bron kun je putten om het leven te leiden dat je wilt en liefde op pure en onvoorwaardelijke wijze geven en ontvangen.

Het probleem is dat je iets wat je wilt, pas in je leven kunt aantrekken, als je jezelf de vrijheid geeft om te worden wie je echt bent.

Het is best eng om de meest duistere delen van ons Zelf te omarmen. Dat zijn namelijk de delen die er in de ogen van anderen nooit mochten zijn. Althans, daarin zijn wij ergens tijdens ons leven in gaan geloven. In plaats van deze ‘duistere’ delen te zien als fantastisch, slikken we ze weg, net zolang totdat we in onze eigen waarheid stikken. In wezen verbergen we dan niet alleen de mooiste delen van ons Zelf, maar vooral ook de delen die bepalen wie we werkelijk zijn. Dit doen we omdat we diep vanbinnen bang zijn dat niemand ons ooit ‘vol-ledig’ zal kunnen accepteren, aannemen en liefhebben als we gewoon ons Zelf zijn.

Kun je het ongetemde in je jou omarmen? Ben je bereid je weer open te stellen en weer in eeuwige liefde te geloven, ondanks het verdriet en alle logische redeneringen om dat niet te doen?

Ben je bereid dat deel van je achter te laten die je van anderen moest zijn; de overlever? En ook om het leven achter je te laten dat je leidde om aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Vind je het tijd om het verleden te vergeven om vrede te sluiten met wie we waren? En om een onbekende weg in te slaan die leidt naar passie en creativiteit, spontaniteit en liefde waarvan we tot nu toe alleen maar gedroomd hebben?

Ben je daartoe bereid? Dan kan het gaan stromen.

Liefde komt binnenstromen wanneer we dit het minst verwachten. En liefde komt niet om ons leven gemakkelijker te maken, of om onze verlangens te vervullen. Liefde komt om ons te helpen op onze reis naar wie we werkelijk zijn.

Want liefde is de kracht waarop alles in het Universum is gebaseerd: het kloppen van ons hart, het gevoel van een bezielde aanraking en de vervulling van het universele verlangen om gezien te worden, dat we gewaardeerd worden en dat er van ons gehouden wordt zoals we zijn.

Liefde houdt zich niet bezig met opsmuk, maar alleen met dat wat authentiek is. Liefde is de kracht waarmee we bewegen, groeien en zelfs de beperkingen overstijgen die we in onze belevingsillusie hebben. Het is de bedoeling dat liefde een beter mens van ons maakt, liefde is niet alleen wat er is; 

LIEFDE IS ALLES
ALOMVATTEND
LIEFDE KENT GEEN TEGENDEEL

Door te kijken naar het ‘innerlijk kind’ en zijn behoeftes te (h)erkennen kan behulpzaam zijn om al die valse gedragspatronen, waarin we verstrikt zijn geraakt, te ontwarren. Wie zijn of haar innerlijk kind leert kennen, begrijpt ook de verstikkende emoties die het kind de volwassene in de schoenen schuift. Dit inzicht kan zich almaar herhalende relationele problemen (patronen) helpen te doorbreken.

The cure for pain, is in the pain.

relatietherapie

Als je merkt dat je relaties stagneren en/of de liefde niet meer vloeit, kun je baat hebben bij relatietherapie. We kijken samen naar wat authentieke liefde voor je kan betekenen in je persoonlijke groei en in relatie tot de ander.

Liefde is zowel een gevoel als een activiteit, een manier om de diepere gevoelens die we voor een ander hebben in onze ziel uit te drukken. Maar liefde is nog zoveel meer: de nooit aflatende drang om een beter mens te worden, om de dingen die we doen beter te doen dan voorheen. En om onze partner uit te nodigen en aan te moedigen dit ook te doen. Liefde is het voertuig waarmee we leren groeien en evalueren naar een bewustere en mooiere versie van onszelf.

In werkelijkheid is liefde het middel waarmee we leren hoe we een relatie met ons Zelf, anderen (gezin van oorsprong) en de wereld om ons heen aan te gaan. Als we geboren worden kennen we de regels van succesvolle relaties niet en weten we ook niet welke hulpmiddelen we nodig hebben om gelukkig te worden. Dat leren we allemaal op de minst eenvoudige manier: door vaak te vallen en weer op te staan, komen we niet alleen te weten wat liefde is, maar ook hoe het voelt om liefde zo authentiek mogelijk in de praktijk te brengen. We doorlopen die liefdesfases om uiteindelijk uit te groeien tot de beste versie van onszelf.

“De transformatie van de relatie, de ontwikkeling die je samen doormaakt, is wat liefde is.”

De 3 liefdesfases

1. De afhankelijkheidsrelatie: ‘Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen.’

In een afhankelijkheidsrelatie zijn partners op elkaar aangewezen voor hun levensonderhoud, emotionele steun, verzorging van de kinderen of seks. Hoewel de seks in een dergelijke relatie wel goed kan zijn (met name de ‘goedmaakseks’ na een ruzie), voelen beide partners zich doorgaans beperkt door hun rollen of door de ongelijkwaardige verdeling op financieel en lichamelijk gebied. In een afhankelijkheidsrelatie zijn seks en macht vaak op een pijnlijke manier met elkaar verweven; partners verwarren echte liefde vaak met een soort machtsstrijd. Vaak heeft een van de partners de behoefte aan zich de baas te voelen, terwijl de andere dikwijls zijn of haar authentieke kracht opgeeft om zich bemind en geaccepteerd te voelen. Dikwijls proberen ze dan ook de overgang naar de volgende relatiestijl te maken. Om die stap te zetten, moeten ze hun persoonlijke grenzen leren stellen en voor zichzelf leren zorgen, in plaats van voortdurend de zorg voor de ander op zich te nemen.

2. De fiftyfifty-relatie: ‘Veilige grenzen en hetzelfde van elkaar mogen verwachten.’

In een fiftyfifty-relatie willen de partners zich veilig voelen, het is de ‘moderne’ relatiestijl die is gebaseerd op twee onafhankelijke mensen die bij elkaar komen in een gelijkwaardige relatie. Van beide partners wordt verwacht dat ze ieder ongeveer de helft van de verantwoordelijkheid op zich nemen. Om dat te bereiken, proberen ze zelf innerlijk hun mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in evenwicht te brengen, zowel thuis als in hun werk. Een mogelijk probleem van deze relatie kan zijn: we verliezen onze levendigheid en de passie verdwijnt uit onze seks. Bovendien voelen we ons niet compleet. Hoe komt dat? Omdat velen van ons een essentie hebben die meer mannelijk of meer vrouwelijk is dan gelijk verdeeld of neutraal. Vandaar dat onze poging om tot een fiftyfifty-verhouding te komen een bijverschijnsel kan hebben: de onderdrukking of verschraling van onze van nature meer mannelijke of vrouwelijke seksuele essentie. Voor sommigen van ons is een coöperatief partnerschap, waarin de nadruk ligt op communiceren en samen delen van verantwoordelijkheden, voldoende. Anderen krijgen in deze situatie uiteindelijk last van het gevoel dat er iets ontbreekt en ze beginnen te verlangen naar een veel dieper en hartstochtelijker niveau van aanraken en aangeraakt worden, zowel seksueel als spiritueel, dan in een fiftyfifty-relatie doorgaans mogelijk is.

3. De Intieme uitwisseling: ‘Ik geef me over aan eenheid en schenk spontaan mijn grootste gave.’

Als we de fiftyfifty-relatie zijn ontgroeid, zijn we niet meer op onze hoede als we onze intieme partner liefde geven. Op sommige momenten kunnen we smeken of jammeren, op andere momenten brengen we onze partner op een agressieve maar liefdevolle manier in vervoering. Op weer andere momenten is onze liefde sereen en zachtaardig. Maar of we nu schreeuwen, schelden smeken, duwen, trekken, bijten of omhelzen, we geven onze partner altijd onze ongeremde en vrije liefde zoals die zonder angst of twijfel rechtstreeks voortkomt uit onze seksuele essentie en onze levensenergie. Als we intieme uitwisseling hebben aangeleerd, begrijpen we het fundamentele verschil tussen iemand forceren en iemand in vervoering brengen. Het verschil is liefde. Voor intieme uitwisseling is het van groot belang dat je beseft dat liefde iets is wat je doet, niet iets dat je overkomt en weer kunt verliezen. Liefde is iets waarin je je oefent, net als pianospelen, of koken, niet iets wat je wel of niet voelt. Als je wacht totdat je in hartstochtelijke seks of in een veilig gesprek liefde voelt, dan maak je een fout. Liefde doe je en als je liefde doet, voel je liefde. Als je liefhebt, zullen anderen je lief willen hebben. Liefde is iets waarin je je kunt oefenen. Daarom leren we in intieme uitwisseling hoe we zelf liefhebben als we gekwetst of afgewezen zijn of als we weerstand voelen. Eerst hebben we lief en dan komt onze aangeboren seksuele essentie tot bloei: onze volmaakte levensenergie. Dit gebeurt onvermijdelijk, want door liefde leren we hoe we kunnen geven vanuit onze kern, onze Bron, die ook de wortel van onze seksualiteit is.

We moeten leren om hartgrondig-/onvoorwaardelijk-/onbaatzuchtig en voor altijd van iemand te houden. In plaats daarvan is het de bedoeling dat we trauma’s, verdriet en de verlangens van ons Ego te doorleven om het idee los te laten wat liefde volgens ons was. En om te ‘ont-dekken’ wat liefde werkelijk is. Liefde komt op onze reis om ons te helpen te vinden wie we werkelijk zijn.

PAS WANNEER JE ALLES HEBT GELEERD WAT LIEFDE NIET IS, BEN JE ER KLAAR VOOR OM TE ERVAREN WAT LIEFDE WEL IS. PAS DAN ZUL JE DE PERSOON ONT-MOETEN DIE MOEDIG GENOEG IS OM VAN JOU TE HOUDEN ZOALS JE BENT.

Verbinding – & – authenticiteit

Liefde is de bereidheid de poort open de zetten; het verdriet toe te laten. Stap één is het slot eraf te halen; je hoeft niet direct de deur wagenwijd open te zetten, als jij het maar aangaat met jezelf, dat jij de regisseur bent over die deur die open kan. Van reflex – naar – respons, (ofwel van reactief naar proactief). Leren kiezen, tot tien tellen in een ongemakkelijke situatie en contact maken met de relatie tussen jou en je Zelf, en dan pas naar buiten toe.

 

SAMENWERKING

Samen met psycholoog Robin Kooij en een acupuncturist Mirjam Schardam ben ik als relatietherapeut verbonden aan de Relatie Company. Onze samenwerking biedt een manier om aan jezelf te werken die je terug zult zien in hoe je in het leven staat en in je relaties met anderen, zowel privé als in de werkomgeving.

Het idee achter deze gebundelde aanpak is dat je ons alle drie afwisselend ziet tijdens het therapieproces. Onze meerwaarde is dat we vanuit de driehoek van verschillende disciplines naar jou en je relaties kijken. Dat we moeder, dochter en nichtje uit één en dezelfde familie zijn en dus dezelfde wortels hebben, werkt versterkend. Tussentijds stemmen we de therapie steeds af op jouw persoonlijke behoeftes. Vanuit de driehoek Lichaam, Ratio en Familiesystemen bieden we een veilige bedding om op zoek te gaan naar de bron in jezelf. Dit doen we omdat je gevoel van welbevinden niet los kan worden gezien van de samenhang tussen deze drie pijlers. De Relatie Company levert maatwerk, jij staat centraal. Immers: je kunt anderen niet veranderen, wél jezelf. We helpen je weer te luisteren naar je innerlijke behoefte, je intuïtie. Ons doel is dat je beter gaat vóélen hoe je je leven wilt leiden.

Onze aanpak onderscheidt zich van andere doordat we op zoek gaan naar de bron van het ‘probleem’ of de ‘klacht’. Samen met jou gaan we op zoek naar de oorzaak van de stagnaties die je ervaart in je leven en je relaties. Of dat nu met je partner, je kinderen, je ouders, je vrienden of collega’s is. We leren je opnieuw te luisteren naar je intuïtie, naar je innerlijke behoefte, je ingevingen en opwellingen. Zodat je het leven durft te gaan leven vanuit je eigen potentieel. De Relatie Company haalt de bron in jou naar boven.

Copyright 2020 © All Rights Reserved. Web: FARONO-Development Tekst: kooijman_hiskemuller