Nelleke de Heer

Nelleke de Heer werkt als relatietherapeut vooral volgens de contextuele benadering die levensvragen en problemen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die “context”. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd.

There is no illusion greater than fear

Lao Tzu

Werkwijze

INDIVIDUELE THERAPIE

Kijken naar het ‘innerlijk kind’ speelt een centrale rol in mijn aanpak. Met het innerlijk kind bedoel ik de mate waarin het kind dat wij zijn geweest een rol speelt in huidige relaties met partners, familie, vrienden en werk. Het kan behulpzaam zijn om gedragspatronen, waarin we verstrikt zijn geraakt, te ontwarren. Emotionele keuzes en neigingen komen namelijk vaak, onbewust, voort uit het kinderbrein.

RELATIETHERAPIE

Wil je een goede relatie verdiepen, een uitgedoofde relatie nieuw leven inblazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan redden? We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. In zeven helende gesprekken bied ik inzicht in de bepalende momenten in de relatie. Ik help die momenten een nieuwe vorm te geven om zo een veilige, blijvende band te creëren.

SAMENWERKING

Sinds najaar 2017 werk ik in de praktijk samen met mijn dochter Robin Kooij. Zij is psycholoog, coach en yoga docent. In principe zal Robin de individuele behandelingen overnemen, zodat ik me meer op partnerrelaties en familiesystemen kan richten. Bij elke aanmelding kijken we wie van ons jou of jullie het beste kan helpen. In September 2019 zijn we van start gegaan met De Relatie Company.

Copyright 2020 © All Rights Reserved. Web: FARONO-Development Tekst: kooijman_hiskemuller