klachtenprocedure

Wat te doen bij problemen met een therapeut?
De Praktijk voor Coaching en Therapie zetten zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat je het oneens bent met de manier van werken of de handelwijze van een therapeut. Het beste kun je dat samen met hem of haar bespreken. Ben je dan nog niet tevreden? Je hebt altijd het recht om de therapie bij die therapeut te beëindigen en bij de Relatie company of bij de desbetreffende beroepsvereniging op zoek te gaan naar een andere behandelaar.

Wat als je een klacht hebt?
Heb je een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut. Kom je er samen niet uit of heb een dusdanige klacht dat je deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan lees je in de beroepsvereniging Regeling Klachten hoe je kunt handelen. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten.

De Praktijk voor Coaching en Therapie is aangesloten bij de S.C.A.G, de geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg of de KAB. Ga hier naar de website van de S.C.A.G of de KAB.

Copyright 2020 © All Rights Reserved. Web: FARONO-Development Tekst: kooijman_hiskemuller